SOU 2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan
� Hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt
   
 
Titel:SOU 2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan � Hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2002:108.
Utgivningsår:2001
Omfång:392 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215489
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ubåtsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:85
Ämnesord:Övrigt

Pris: 326 SEK exkl. moms

 

Utredningen har gjort en kritisk granskning av hur frågan om ubåtskränkningar av svenska territorialvatten sedan 1980 hanterats av skilda regeringar och Försvarsmakten. Här beskrivs också hur den säkerhetspolitiska miljön i Östersjön utvecklats under tidsperioden och hur Östersjön blev en strategisk angelägenhet av första ordningen.
 
  © 2017 Jure AB