SOU 1999:53 Ekonomisk brottslighet och sekretess
   
 
Titel:SOU 1999:53 Ekonomisk brottslighet och sekretess
Anmärkning:Prop. 2001/02:191
Utgivningsår:1999
Omfång:509 sid.
Förlag:Fakta Infodirekt
ISBN:9176109771
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ekosekretessutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1999:53
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att möjligheterna att bryta sekretessen mellan myndigheter skall utökas i vissa fall. Det gäller t.ex. vid misstanke om planerade brott (och inte bara genomförda brott), i konkursärenden samt i tullens och polisens informationsutbyte kring ekobrotten. Kronofodgemyndigheterna skall kunna planera sina tillslag utan insyn genom en ny sekretessregel. Myndigheterna skall bli skyldiga enligt lag att samarbeta bl.a. vid hanteringen av EU-bidrag. Samtidigt föreslås att sekretesskyddet för den enskilde i dessa sammanhang skall stärkas.
 
  © 2017 Jure AB