SOU 2002:17 Riksrevisionen
� organisation och resurser
   
 
Titel:SOU 2002:17 Riksrevisionen � organisation och resurser
Utgivningsår:2002
Omfång:116 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216299
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Riksrevisionsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Riksdagen har beslutat att en sammanhållen myndighet med ansvar för den statliga redovisnings- och effektivitetsrevisionen skall ersätta de nuvarande myndigeterna Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket. Här ges förslag till hur denna nya myndighet skall organiseras och finansieras.
 
  © 2017 Jure AB