SOU 2002:19 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationen
   
 
Titel:SOU 2002:19 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationen
Utgivningsår:2002
Omfång:193 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216310
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2000 års arvsfondsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:19
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår här bl.a. att en regel införs i arvsfondslagen om att Riksrevisionen skall granska årsredovisningen för Allmänna arvsfonden. En förutsättning för revision är att en redovisningsskyldighet för arvsfonden också införs. Samtidigt bör Kammarkollegiet, som förvaltar arvsfonden, lämna en årsredovisning för kapitalförvaltning av arvsfonden. Årsredovisningen bör upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Det innebär att den utöver det bokslut som nu lämnas kommer att innehålla en förvaltningsberättelse.
 
  © 2017 Jure AB