SOU 2001:76 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
   
 
Titel:SOU 2001:76 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
Anmärkning:Se prop. 2003/04:105.
Utgivningsår:2001
Omfång:289 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215284
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ekonomiförvaltningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:76
Ämnesord:Övrigt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

38 procent av kommunerna och 70 procent av landstingen går med förlust. De senaste prognoserna för de närmaste åren tyder dessutom på att kommunerna och landstingen går in i en ny ekonomiskt svår period. Det är mot den bakgrunden utredaren föreslår en ny myndighet - Statens kommunalekonomiska råd.

I övrigt föreslås följande:
- en rullande ekonomisk plan som omfattar fyra år i stället för som nu tre år,
- möjlighet att underbalansera budgeten ett enskilt år mot att reglering sker under samma mandatperiod,
- utredning av frågan om åtgärder mot eventuellt lagtrots, om vissa kommuner och landsting underlåter att reglera negativa resultat med hänvisning till utjämningssystemets verkningar (Lex Stockholmsläns landsting).
- att delårsrapportens status höjs genom att den liksom årsredovisningen behandlas i fullmäktige.

Utredningen rekommenderar dessutom bl.a. att ägardirektiv till kommunala företag bör utformas tydligare och en tydligare strategi för hanteringen av pensionsmedel.
 
  © 2017 Jure AB