SOU 2001:84 Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV
   
 
Titel:SOU 2001:84 Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2004:39 och SOU 2006:51.
Utgivningsår:2001
Omfång:124 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215462
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Radio- och TV-lagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:84
Ämnesord:Övrigt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet konstateras att det inte finns skäl att skärpa reglerna när det gäller skyddet för barn mot olämpligt programinnehåll i media. Utredningen föreslår däremot olika åtgärder för självreglering och att föräldrarna ges större möjligheter att själva välja bort olämpliga inslag i programutbudet. Detta kan ske tekniskt i digital-TV genom s.k. barnlås. Systemet kräver att programleverantörerna åldersklassificerar sina program. Dessutom krävs internationellt samarbete.
 
  © 2017 Jure AB