SOU 2001:86 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
   
 
Titel:SOU 2001:86 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
Anmärkning:Tidigare betänkande SOU 2001:41.
Utgivningsår:2001
Omfång:83 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215543
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sårbarhets- och säkerhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:86
Ämnesord:Övrigt

Pris: 115 SEK exkl. moms

 

Utredningen presenterar ett förslag till ny förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Den nya förordningen omfattar hela hotskalan från fredstida sårbarhet och kriser till högsta beredskap i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge. Alla statliga myndigheter skall genomföra en risk- och sårbarhetsanalys, som skall ingå i årsredovisningen. Exempel ges på myndigheter som bör samverka vid stora epidemier och epizootier, allvarliga IT-incidenter, allvarliga ekonomiska kriser och allvarliga störningar i den tekniska infrastrukturen. Exempel på bevakningsansvar redovisas bl.a. för NBC-skydd. Fortsatt arbete krävs med ansvarsfördelningen i stort enligt utredningen.
 
  © 2017 Jure AB