Beskattning av företagsgrupper
   
 
Författare:Wiman Bertil
Titel:Beskattning av företagsgrupper
Anmärkning:Ny upplaga utkommer preliminärt, men det är för närvarande osäkert.
Utgivningsår:2002
Omfång:219 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203131
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas de regler som gäller för företag som är närstående. Självfallet behandlas de regler som avser koncernbildningar av olika slag, men framställningen är vidare än så. Här behandlas reglerna för beskattning av utdelningar inom bolagssektorn, öppna och dolda koncernbidrag och uttagsbekattning. Också den skattemässiga hanteringen av omblidningar och omstruktureringar beskrivs. Avsnitt finns om underprisöverlåtelser, hanteringen av underskott i samband med ägarförändringar, fusioner, koncerninterna tillgångsavyttringar, andelsbyten och uppskovsgrundande andelsbyten, m. m. Även frågor om internationella förhållanden och EG berörs.
 
  © 2017 Jure AB