Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola
� en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna
   
 
Titel:Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola � en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna
Anmärkning:Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Fredrik Bergström och Mikael Sandström. Se även SOU 2001:12 och prop. 2001/02:35.
Utgivningsår:2001
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214288
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:12
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I rapporten belyses effekterna av friskolornas konkurrens både för de kommunala skolorna och för deras elever. Utgångspunkten är bl.a. författarnas egen studie av nationella prov för 30 000 elever i årskurs 9 i kommunala skolor i 34 kommuner som också har friskolor. Resultatet tyder på att konkurrensens positiva effekter är större än de negativa.
 
  © 2017 Jure AB