SOU 2002:60 Lag om elektronisk kommunikation
   
 
Titel:SOU 2002:60 Lag om elektronisk kommunikation
Anmärkning:Delbetänkande. Huvudbetänkande SOU 2003:59. Övrigt delbetänkande SOU 2002:109. Prop. 2002/03:110.
Utgivningsår:2002
Omfång:893 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217104
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om elektronisk kommunikation
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:60
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 408 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår i detta delbetänkande en ny lag som omfattar alla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. I stället för generella lagstadgade skyldigheter om t.ex. samtrafik skall lagen främja konkurrensen och bevaka konsumenternas intressen mot dominerande aktörer på marknaden. Lagen innebär också att kravet på teletillstånd ersätts av en anmälningsplikt. Däremot kommer det också i fortsättningen att krävas tillstånd för att använda en radiosändare. Detta tillstånd skall kunna ges genom ett auktionsförfarande. Det föreslås också att tillstånd för digital-TV skall kunna förenas med villkor om t.ex. bredbandsanslutning.
 
  © 2017 Jure AB