Ds 2002:36 Afrika i förändring
� en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse
   
 
Titel:Ds 2002:36 Afrika i förändring � en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse
Utgivningsår:2002
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217295
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:36
Ämnesord:Övrigt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Uppföljning av regeringens skrivelse
skr. 1997/98:122.
 
  © 2017 Jure AB