Skatt på arv och skatt på gåva
� Kommentar till 1941 års lag om arvsskatt och gåvoskatt
   
 
Författare:Bratt John , Fogelklou Lars , Norrdell Carl-Axel , Silfverberg Christer , Waller Erik
Titel:Skatt på arv och skatt på gåva � Kommentar till 1941 års lag om arvsskatt och gåvoskatt
Anmärkning:1 volym. Eftersom lagen om arvs- och gåvoskatt har upphört att gälla vid utgången av år 2004 upphör supplementutgivningen då. I stället kommer rättsutvecklingen, så länge det är befogat, att presenteras i form av nyhetsblad. Stående order på kommande nyhetsblad.
Utgivningsår:1984
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138550067
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts laghandböcker
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I detta verk kommenteras lagen om arvsskatt och gåvoskatt utförligt och paragrafvis. Vidare redovisas förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Verket omfattar en pärm som t.o.m. år 2004 har uppdaterats med supplement två gånger per år.

Eftersom lagen om arvs- och gåvoskatt har upphört att gälla vid utgången av år 2004 upphör supplementutgivningen då. I stället kommer rättsutvecklingen, så länge det är befogat, att presenteras i form av nyhetsblad.
 
  © 2017 Jure AB