Församlingsjuridik
� En handbok om de regler som gäller för trossamfund
   
 
Författare:Lindquist Ulf , Losman Sten
Titel:Församlingsjuridik � En handbok om de regler som gäller för trossamfund
Utgivningsår:2002
Omfång:196 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139104915
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Denna bok behandlar de viktigaste lagarna som berör församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas uppgifter. Rollfördelning, personalfrågor, ekonomi och upphandling är några av ämnena. Dessutom har kyrkoordningens bestämmelser om det offentliga och det sekretessbelagda inom Svenska kyrkan kommenterats i anslutning till de lagregler som gäller offentlighetsprincipen i Svenska kyrkan.
 
  © 2017 Jure AB