SOU 2002:69 Människosmuggling och offer för människohandel
   
 
Titel:SOU 2002:69 Människosmuggling och offer för människohandel
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare betänkande SOU 2002:13. Se prop. 2003/04:35.
Utgivningsår:2002
Omfång:325 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821735X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Anhörigkommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att offer för människosmuggling och människohandel skall få tidsbegränsat uppehållstillstånd för att bl.a. kunna bistå polis och åklagare i utredningen av misstänkta brott. Permanent upphehållstillstånd skall kunna ges i vissa fall av humanitära skäl. Här föreslås även vissa andra ändringar i utlänningslagen, bl.a. att brottsrubriceringen "människosmuggling" införs i lagen. Vidare tas också upp en diskussion om behovet av personkontroll vid gränsen och de nya förhållanden som gäller efter Schengeninträdet. Här föreslås att en särskild utredning tillsätts.
 
  © 2017 Jure AB