RSV Handbok för fastighetstaxering 2003
� Taxeringsregler
   
 
Titel:RSV Handbok för fastighetstaxering 2003 � Taxeringsregler
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:171 sid.
Förlag:Riksskatteverket
ISBN:9138319853
Serie:SKV Publikationer nr. 358 utg. 3
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Ett nytt system införs med allmän fastighetstaxering (AFT) vart sjätte år och förenklad fastighetstaxering (FFT) under mellantiden vart tredje år för småhus, hyreshus och lantbruksfastigheter. Här redovisas allmänna taxeringsregler samt regler m.m. om värderingen av småhusenheter.

(Den särskilda fastighetstaxering (SFT) och nytaxeringen av industrienheter, elproduktionsenheter och specialenheter kommer att redovisas i en separat utgiven handbok.)
 
  © 2017 Jure AB