SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - Del 1
   
 
Titel:SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - Del 1
Anmärkning:Del 1 av 2.
Utgivningsår:2002
Omfång:737 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217503
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Mervärdesskatteutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:74
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår ett förtydligande av bestämmelserna om vem som skall vara beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen. Här inkluderas allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund. Samtidigt föreslås att EG-direktivets möjligheter att undanta ideella aktiviteter från skatteplikt utnyttjas. Vidare föreslå att momsbefrielse införs för beskattningsbara personer vars sammanlagda intäkter av skattepliktiga omsättningar inom landet m.m. understiger 90 000 kr. Tidpunkterna för momsredovisning och betalning bör vidare preciseras i enlighet med direktivets bestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB