SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - Del 2
� Författningsförslag och bilagor
   
 
Titel:SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - Del 2 � Författningsförslag och bilagor
Anmärkning:Del 2 av 2.
Utgivningsår:2002
Omfång:243 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217511
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Mervärdesskatteutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:74
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 240 SEK exkl. moms

 

Denna del innehåller förslag till ändringar i bl.a. mervärdesskattelagen samt följande bilagor:
1. Kommittédirektiv
2. Sammanställning av rättsfall från de Europeiska gemensakpernas Domstol (EG-domstolen) med avseende på mervärdesskatt
3. Ideella föreningar - en kartläggning av den ekonomiska verksamheten
4. Sammanställning av svar från övriga medlemsländer i anledning av utredningens enkät.
 
  © 2017 Jure AB