Dolda vinstöverföringar
� En skatterättslig studie av internprissättning i multinationella koncerner
   
 
Författare:Arvidsson Richard
Titel:Dolda vinstöverföringar � En skatterättslig studie av internprissättning i multinationella koncerner
Utgivningsår:1990
Omfång:496 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:917598198X
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB