Exklusivitetsfrågan
� Om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt
   
 
Författare:Persson Gunnar
Titel:Exklusivitetsfrågan � Om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt
Utgivningsår:2002
Omfång:495 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009416
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I avhandlingen beskrivs exklusivitetsfrågans betydelse sedan år 1766, året för vår första tryckfrihetsförordning (TF), och framåt. Tyngdpunkten ligger på att beskriva och analysera de resonemang och tankar som ligger till grund för de långt ifrån entydiga exklusivitetsavgränsningar vi har idag. Grundregeln är att TF är exklusivt tillämplig på såväl innehållet i tryckt skrift som de led som ligger i tiden före och efter en tryckning. Samtidigt finns det undantag från denna maxim inom bland annat straffrätt, marknadsrätt, immaterialrätt, avtalsrätt och arbetsrätt.
 
  © 2017 Jure AB