SOU 2002:85 Ett internationellt kommunalförbund
� Bilagor till Gränskommunutredningens betänkande SOU 2002:84
   
 
Titel:SOU 2002:85 Ett internationellt kommunalförbund � Bilagor till Gränskommunutredningens betänkande SOU 2002:84
Utgivningsår:2002
Omfång:84 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217651
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Gränskommunutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:85
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Denna del av betänkandet innehåller tre bilagor:
1. Kommunala samverkansformer m.m. i Danmark och i Norge av jur.kand. Vilhelm Persson
2. Gränsöverskridande samarbete på lokal och regional nivå inom EU av jur.stud. Heidi Karlander
3. Kommunalekonomiska för- och nackdelar om det skaps en rätt att bilda svensk-finska kommunalförbund av konsulten Harald Berg
 
  © 2017 Jure AB