SOU 2002:103 Utjämning av LSS-kostnader
   
 
Titel:SOU 2002:103 Utjämning av LSS-kostnader
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare betänkande SOU 2002:28. Prop. 2002/03:151.
Utgivningsår:2002
Omfång:349 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217864
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén utjämning av LSS-kostnader
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslår kommittén ett utjämningssystem som skall stimulera kommunerna att bygga upp en egen basverksamhet inom LSS. Bidrag bör ges till de kommuner som har högre beräknade strukturkostnader än riksgenomsnittet, medan kommuner med lägre kostnader får betala en avgift till systemet. Med detta system kommer många avtal om köp av boendeplatser i annan kommun att bli onödiga och upphöra och det blir lättare att flytta från en kommun till en annan.
 
  © 2017 Jure AB