SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar
   
 
Titel:SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2001:3, prop. 2001/02:70 och SOU 2003:99 del 1 och 2.
Utgivningsår:2002
Omfång:182 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217783
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Offentlighets- och sekretesskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslår kommittén att de regler som finns för myndigheternas hantering av allmänna handlingar samlas i en ny lag. Den föreslagna lagen visar alla de krav som ställs på en myndighets hantering av allmänna handlingar. Det gör reglerna enklare att tillämpa både för myndigheterna och den som vill ta del av handlingarna. Kommittén betonar också myndigheternas ansvar för att göra allmänna handlingar tillgängliga.
 
  © 2017 Jure AB