Internationell beskattning
� En översikt
   
 
Författare:Dahlman Roland , Fredborg Lars
Titel:Internationell beskattning � En översikt
Utgivningsår:2003
Omfång:304 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008320
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Detta är en översiktlig framställning av svenska beskattningsregler med internationell anknytning samt de viktigaste svenska skatteavtalen. I boken lämnas omfattande hänvisningar till förarbeten, lagrum, praxis och skatteavtalsartiklar.
 
  © 2017 Jure AB