Prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro
   
 
Titel:Prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro
Anmärkning:SOU 2000:56
Utgivningsår:2002
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:17
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB