SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning
   
 
Titel:SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning
Utgivningsår:2002
Omfång:283 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217988
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kameraövervakningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:110
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Detta är en utvärdering i vilken visas att lagen om kameraövervakning i huvudsak fungerar väl, men att några lagändringar bör genomföras. Dessa gäller t.ex. att den som utsatts för olaglig kameraövervakning skall kunna få skadestånd och att polisen skall få bedriva kameraövervakning utan tillstånd vid trafikövervakning och under högst en månad vid övervakning av särskilt brottsutsatta platser. Här föreslås också att särskild upplysning ska ges om kameraövervakning finns i omklädningsrum eller provhytter.
 
  © 2017 Jure AB