SOU 2002:111 Skydd för forskningsverksamhet
   
 
Titel:SOU 2002:111 Skydd för forskningsverksamhet
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:69.
Utgivningsår:2002
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218003
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om forskningsskydd
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:111
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en särskild lagstiftning som ger länsstyrelsen rätt att förbjuda eller begränsa störningar för viss forskning. Lagen gäller medicinsk, naturvetenskaplig och teknisk forskning av särskilt värde för samhället.
 
  © 2017 Jure AB