SOU 2002:113 Tullverkets brottsbekämpning
� Integritet - Effektivitet
   
 
Titel:SOU 2002:113 Tullverkets brottsbekämpning � Integritet - Effektivitet
Anmärkning:Se prop. 2004/05:164.
Utgivningsår:2002
Omfång:363 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218046
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tullbrottsdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:113
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår ny lagstiftning om behandling av personuppgifter i Tullverkets datorsystem. Tullverket skall t.ex. kunna utbyta uppgifter i samarbetet med polisen, Ekobrottsmyndigheten, skattemyndigheternas skattebrottsenheter och andra brottsbekämpande myndigheter. Uppgifterna om enskilda personer får dock inte sparas under längre tid än vad som krävs för verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB