SOU 2002:109 Myndighetsfrågor m.m.
   
 
Titel:SOU 2002:109 Myndighetsfrågor m.m.
Anmärkning:Delbetänkande. Huvudbetänkande SOU 2003:59. Tidigare delbetänkande SOU 2002:60. Prop. 2002/03:110.
Utgivningsår:2002
Omfång:328 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821797X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om elektronisk kommunikation
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:109
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår i delbetänkandet att det införs ett krav på samtycke innan e-post får användas för direkt marknadsföring. Undantag från kravet skall vara möjligt i ett redan etablerat kundförhållande. Ett e-postreklamutskick måste dessutom innehålla en uppgift om adress för anmälan om spärr mot ytterligare utskick. Utredningen föreslår också att Post- och telestyrelsen (PTS) blir ansvarig myndighet enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation. PTS anförtros det övergripande sektorsansvaret och skall i denna roll samarbeta med bl.a. Konsumentverket, Datainspektionen, Radio- och TV-verket, Statens strålskyddsinstitut och Elsäkerhetsverket. Radio- och TV-verket anförtros det fullständiga ansvaret som följer TV-standardslagen.
 
  © 2017 Jure AB