Inledning till skatterätten
   
 
Författare:Påhlsson Robert
Titel:Inledning till skatterätten
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:128 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785238
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Den moderna skatterätten är mycket omfattande och delvis mycket teknisk. Detta ställer fördjupade krav på rättstillämpningen, och därigenom även på skatterättslig utbildning. Teori- och metodfrågor måste ges stort utrymme vid studiet av den moderna skatterätten. I tredje upplagan av denna bok har vissa internationella aspekter på skatterätten fått större utrymme än i de tidigare upplagorna.
 
  © 2017 Jure AB