Sociallagarna i praktisk tillämpning
   
 
Författare:Clevesköld Lars , Thunved Anders
Titel:Sociallagarna i praktisk tillämpning
Utgivningsår:1994
Omfång:612 sid.
Förlag:Publica
ISBN:9138922754
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Denna bok innehåller en systematisk sammanställning av JO-uttalanden av betydelse för socialtjänsten för tiden efter det att de gällande sociallagarna trädde i kraft år 1982. Uttalandena redovisas i anslutning till socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). På motsvarande vis redovisas avgöranden av Regeringsrätten.
 
  © 2017 Jure AB