Prop. 2002/03:32 Tilläggsprotokoll till Europakonventionen - dödsstraffets totala avskaffande i Europa
   
 
Titel:Prop. 2002/03:32 Tilläggsprotokoll till Europakonventionen - dödsstraffets totala avskaffande i Europa
Anmärkning:Protokoll nr 13 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Utgivningsår:2003
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203032
Serie:Propositioner nr. 2002/03:32
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB