Ds 2003:3 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
   
 
Titel:Ds 2003:3 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Anmärkning:Se prop. 2004/05:64.
Utgivningsår:2003
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218437
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:3
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Rättsmedicinalverket anförtros huvudansvaret för utfärdande av rättsintyg. Vidare skall denna uppgift koncentreras till ett färre antal läkare. Enligt förslaget skall rättsintyg som huvudregel utfärdas av rättsläkare inom Rättsmedicinalverket eller av läkare som Rättsmedicinalverket har kontrakterat för uppgiften. Alla rättsintyg skall dessutom avgiftsbeläggas.
 
  © 2017 Jure AB