Prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler
   
 
Titel:Prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler
Anmärkning:Se SOU 1999:1, SOU 2001:80, Ds 2002:59 och prop. 2001/02:57.
Utgivningsår:2003
Omfång:270 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:49
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Detta lagförslag innebär en reform som skall underlätta för företag att genomföra en företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs. Samtidigt förbättras löntagarnas skydd vid konkurser.

Reformen innebär bl.a. att:
– förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter avskaffas,
– lönegarantin höjs till fyra prisbasbelopp och maximitiden förlängs (dock begränsas förmånsrätten i viss mån),
– förmånsrätten för hyror och arrenden avskaffas,
– dagens företagshypotek omvandlas till en ny företagsinteckning som ger en allmän förmånsrätt.
 
  © 2017 Jure AB