SOU 2003:12 Beskattningen av utomlands bosatta
   
 
Titel:SOU 2003:12 Beskattningen av utomlands bosatta
Anmärkning:Se prop. 2003/04:149.
Utgivningsår:2003
Omfång:238 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218445
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SINK-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:12
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att utomlands bosatta personer som dagpendlar till Sverige inte längre skall schablonbeskattas för sina tjänsteinkomster (25 procent av bruttoinkomsten). De skall i stället beskattas enligt inkomstskattelagen och betala kommunal skatt och i vissa fall statlig skatt med rätt till samtliga kostnadsavdrag, bl.a. avdrag för resekostnader. Problemet med dagpendlarna gäller i stort sett bara i förhållandet mellan Sverige och Danmark. Utredningen föreslår även ändrade regler så att utomlands bosatta kan välja att beskattas på motsvarande sätt som en i Sverige bosatt person.
 
  © 2017 Jure AB