Prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott
   
 
Titel:Prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott
Anmärkning:Ds 2002:35.
Utgivningsår:2003
Omfång:153 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203038
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Propositioner nr. 2002/03:38
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB