Delegering Läkemedel Ansvar
� Praktisk handbok
   
 
Författare:Sjölenius Bengt
Titel:Delegering Läkemedel Ansvar � Praktisk handbok
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:379 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144027826
Serie:Administrativ medicin
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

En gemensam värdegrund för hälso- och sjukvården samt tandvården är att tillgodose vårdens kvalitet och säkerhet samt den enskildes rätt i vården. Delegering och läkemedel är arbetsområden som var för sig och i kombination utgör vardagsfrågor. Det är också arbetsområden som styrs av en mängd regler som bl.a. har det gemensamma syfte att tillgodose patientens rätt och trygghet.

I denna kraftigt reviderade och uppdaterade femte upplaga ges en heltäckande bild av DELEGERING – LÄKEMEDEL – ANSVAR. Bokens beskrivning är till nytta både under grundutbildning och internutbildning. I det praktiska arbetet kan boken användas både som handbok och uppslagsbok. Den innehåller ett stort antal rättsfall från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt exempel på fel som kan begås. Studium av dessa ger en god vägledning för att undvika dem.
 
  © 2017 Jure AB