Ds 2003:10 Ett sammanhållet bidragssystem för etniska organisationer
   
 
Titel:Ds 2003:10 Ett sammanhållet bidragssystem för etniska organisationer
Utgivningsår:2003
Omfång:90 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219697
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att ett sammanhållet bidragssystem skapas för organisationer som bildats på etnisk grund och som arbetar för att bevara språk, kultur och identitet. Samtidigt bör Integrationsverket ge projektbidrag till dessa och andra organisationer som arbetar aktivt för integration.
 
  © 2017 Jure AB