Ds 2003:12 Efter skatt - om sanningen ska fram
� Sociala avgifter i Sverige 1991-2000
   
 
Titel:Ds 2003:12 Efter skatt - om sanningen ska fram � Sociala avgifter i Sverige 1991-2000
Utgivningsår:2003
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219778
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:12
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria presenteras för första gången en beräkning av omfattningen av det sociala skyddet i Sverige korrigerat för skatt på transfereringar för perioden åren 1991-2000. Här visas att de totala sociala utgifterna har tagit allt lägre andel av våra gemensamma resurser under 1990-talet. Beräkningarna visar tydligt att skillnaderna mellan Sverige och andra länder när det gäller socialutgifternas andel av BNP krymper väsentligt när man tar hänsyn till effekten av beskattningen. Sverige hamnar överraskande efter Tyskland och ligger i nivå med ett antal andra EU-länder år 1999. Beräkningar gjorda av OECD visar också att skillnaderna mellan Sverige och andra länder minskar avsevärt om man tar hänsyn till utformningen av de olika socialpolitiska systemen och skattesystemen.
 
  © 2017 Jure AB