Prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
   
 
Titel:Prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Anmärkning:SOU 2002:71, Ds 2001:73 och prop. 2005/06:137.
Utgivningsår:2003
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203070
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:70
Ämnesord:Familjerätt , Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB