Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet
� Om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer
   
 
Titel:Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet � Om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer
Anmärkning:Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Rolf Sandahl.
Utgivningsår:2003
Omfång:186 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219638
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:7
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I denna rapport diskuteras den slutna rekryteringsprocessen för generaldirektörer. En ökad öppenhet skulle kunna vara ett första steg mot mer professionella och jämställda tillsättningar. En ny form för rekrytering skulle också ge andra möjligheter att utkräva ansvar av myndigheterna och deras chefer. Rapporten bygger på enkäter som ställts till tidigare statsråd och statssekreterare samt på statistiska uppgifter om bl.a. generaldirektörernas politiska bakgrund, tidigare befattningar och kön.
 
  © 2017 Jure AB