SOU 2003:30 Försvarets radioanstalt - en översyn
   
 
Titel:SOU 2003:30 Försvarets radioanstalt - en översyn
Utgivningsår:2003
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219786
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av Försvarets radioanstalt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 187 SEK exkl. moms

 

I betänkandet konstateras bl.a. att utgiftsnivån för Försvarets radioanstalts (FRA) investeringar minskat under en följd av år medan löneutgifterna ökat. Det nya spända världsläget och därmed de nödvändiga investeringarna i teknisk utrustning kräver att FRA ökar investeringarna. Detta kan ske genom rationalisering av verksamheten och personalminskningar.
 
  © 2017 Jure AB