SOU 2003:29 Mot en ny landsbygdspolitik
   
 
Titel:SOU 2003:29 Mot en ny landsbygdspolitik
Utgivningsår:2003
Omfång:180 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821976X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av Glesbygdsverkets roll och uppdrag inom den nya regionala utvecklingspolitiken
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Glesbygdsverket byter namn till Landsbygdsverket och att myndigheten flyttas från Näringsdepartementet till Jordbruksdepartementet. Samtidigt bör Jordbruksdepartementet byta namn till Landsbygds- och jordbruksdepartementet. Vidare hävdas att regionalpolitiken (som sorterar under Näringsdepartementet) är en politik för alla regioner som inte gör skillnad mellan land och stad. Jordbrukspolitiken anses också vara ett dåligt instrument för att ta vara på landsbygdens möjligheter.
 
  © 2017 Jure AB