RSV Handledning för taxeringsförfarandet
   
 
Titel:RSV Handledning för taxeringsförfarandet
Utgivningsår:1996
Omfång:535 sid.
Förlag:Riksskatteverket
ISBN:9138308533
Serie:SKV Publikationer nr. 615 utg. 1
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna publikation kommenteras de bestämmelser i taxeringslagen som rör taxeringsförfarandet med undantag för taxeringsrevision. Här beaktas lagändringar och avgöranden i Regeringsrätten fram t.o.m. den 31 december 1995.
 
  © 2017 Jure AB