Ds 2003:18 Testverksamhet m.m. i övre Norrlands inland
� en ny basindustri
   
 
Titel:Ds 2003:18 Testverksamhet m.m. i övre Norrlands inland � en ny basindustri
Anmärkning:Slutrapport bil- och komponenttestnäringen i övre Norrlands inland. Se även prop. 2001/02:4.
Utgivningsår:2003
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219905
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:18
Ämnesord:Övrigt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

För att ytterligare stärka och bredda testregionen i övre Norrlands inland föreslås bl.a. FoU-projekt i regionen motsvarande 300 miljoner kr, satsning på Arvidsjaurs flygplats, regionala företagsstöd, IT-satsningar samt utveckling av militär test- och vinterutbildning.
 
  © 2017 Jure AB