SOU 2003:38 Svåra skatter!
   
 
Titel:SOU 2003:38 Svåra skatter!
Utgivningsår:2003
Omfång:716 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219921
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skattenedsättningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:38
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 366 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås bl.a. att:
– näringslivet endast skall belastas med miljöstyrande skatter (koldioxidskatt och svavelskatt) och inte fiskala skatter (energiskatt) med undantag för EU:s minimiskatt på el,
– energiskatten på bränslen tas bort och ersätts med en energiskatt för konsumtion av fjärrvärme (utom för näringslivet),
– en generell begränsningsregel för energiintensiva företag med EU:s minimiskattenivåer som riktmärke.

En av grunderna för kommitténs förslag är att de måste vara förenliga med EU:s statsstödsregler, vilket inte är fallet med nuvarande energiskattesystem.

Kommittén är inte enlig. Miljöpartiets representant reserverar sig mot hela betänkandet och centerns, kristdemokraternas samt moderaternas representanter reserverar sig mot delar av förslagen.
 
  © 2017 Jure AB