SOU 2003:40 Utlänningsdatalag
   
 
Titel:SOU 2003:40 Utlänningsdatalag
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:93.
Utgivningsår:2003
Omfång:316 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219948
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utlänningsdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en ny lag som reglerar Regeringskansliets, Migrationsverkets, Utlänningsnämndens, Integrationsverkets, polisens samt utlandsmyndigheternas behandling av personuppgifter enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Lagen kompletterar bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) och är anpassad till EG:s dataskyddsdirektiv.
 
  © 2017 Jure AB