Ds 2003:21 Översyn av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) roll och finansiering
   
 
Titel:Ds 2003:21 Översyn av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) roll och finansiering
Utgivningsår:2003
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218526
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:21
Ämnesord:Övrigt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian diskuteras VTI:s framtida roll när det gäller bl.a. myndighetens möjligheter att sälja sina tjänster till fler kunder och på så sätt bevara och eventuellt utveckla sin verksamhet genom uppdragsfinansiering. Finansieringsfrågorna skulle också kunna lösas genom medverkan i EU-projekt. Här föreslås dessutom att samarbetet med högskolan förstärks genom att tre nya professurer inrättas i samarbete med valfria universitet och högskolor. Finansieringen av professurerna måste dock ske inom befintliga ramar.
 
  © 2017 Jure AB