Anonymitet - Övervakning - Tillit
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 2002
   
 
Författare:Blume Peter
Titel:Anonymitet - Övervakning - Tillit � Nordisk årsbok i rättsinformatik 2002
Utgivningsår:2003
Omfång:163 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231823
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2002
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

Modern informationsteknik har skapat nya former för kommunikation och har förbättrat samt ökat användningen av information. Denna teknologi kan tjäna såväl goda som dåliga ändamål. Den kan skapa eller bidra till fysisk och psykisk välfärd, men den kan också medföra samhällsmässigt skadliga handlingar och utgöra grund för kränkning av medborgerliga rättigheter.

Dessa motsatta element utgör utgångspunkt för artiklarna i denna årsbok som sätter fokus på:
- Anonymitet
- Övervakning av information
- IT och terror
- Dataförvaring
- Tillit

I dessa artiklar presenteras utifrån olika infallsvinklar bidrag till hur rättsinformatiken kan skapa insikt i och förståelse av de många öppna frågor, som konfronterar informationsteknologin och vårt bruk av densamma.

Årsboken innehäller även redogörelser för den IT-rättsliga utvecklingen i Danmark, Finland och Sverige.
 
  © 2017 Jure AB