Prop. 2002/03:113 Möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda uppgifter vid Riksåklagaren
   
 
Titel:Prop. 2002/03:113 Möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda uppgifter vid Riksåklagaren
Utgivningsår:2003
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:113
Ämnesord:Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB