SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten
   
 
Titel:SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:64.
Utgivningsår:2003
Omfång:167 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821850X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skolreformsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår ett mer flexibelt, differentierat och individualiserat skolsystem för försvaret som är anpassat till ett flerkarriärsystem. Tidigt val av karriär föreslås, med differentierade antagningskrav och olika utbildningsinriktningar redan under den grundläggande officersutbildningen.

Här konstateras att en förstärkt vetenskaplig grund för officersutbildningen är nödvändig för att få en fortsatt kvalitetsutveckling. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att krigsvetenskap får akademisk status.
 
  © 2017 Jure AB